Voldoende Onderricht Persoon (VOP)

Het opleiden van medewerkers tot Voldoende Onderricht Persoon (VOP) volgens de NEN 3140, ook wel VOP NEN 3140 genoemd. Een voldoende onderricht persoon is een werknemer die niet over een elektrotechnische vooropleiding beschikt, maar wel werkzaamheden verricht waarbij elektrotechnische risico’s aanwezig zijn. Hierbij valt te denken aan het vervangen van motoren, zekeringen en aardlekschakelaars.

Gevaren en risico’s kunnen inschatten bij eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden. En eenvoudige elektrotechnische handelingen op een veilige manier kunnen uit voeren.
De volgende onderwerpen komen aan bod:

Elektrotechnische gevaren en ongelukken:

 • Elektrotechnische gevaren.
 • Elektrocutie.
 • Kortsluiting.
 • Voorkomen van kortsluiting.

Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving:

 • Wetgeving en historie.
 • Arbowetgeving.
 • De NEN 3140.

Veilig werken door deskundig personeel, procedures en PBM’s:

 • Inleiding.
 • Personeel.
 • Periodieke instructie.
 • Werk- en onderhoudsprocedures.
 • Spanningsloos werken volgens NEN 3140.
 • Toestemming om met de werkzaamheden te mogen beginnen.
 • Werken in de nabijheid van actieve delen.

Werken met een werkvergunning en schakelbericht:

 • Veiligheidsprocedures volgens NEN 3140.
 • Werkvergunningen en werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties.
 • Schakelbrief, schakelbericht of bijlage schakelhandleidingen.
 • Het vervangen van een defecte wandcontactdoos.
 • Werkzaamheden aan een verdeler.

Doelgroep
De training Voldoende Onderricht Persoon (VOP) is bedoeld voor iedereen die eenvoudige werkzaamheden aan elektrotechnische installaties verricht of door zijn of haar werkgever benoemd wil worden tot voldoende onderricht persoon in het kader van de NEN 3140.


Duur van de cursus
De training bestaat uit 2 dagdelen (1 dag).


Niveau
Voor deze cursus is geen vooropleiding vereist.


Resultaat
Wanneer u deze cursus heeft afgerond krijg u daarvoor een certificaat van deelname.


Vervolgcursussen
Voor deze cursus zijn geen vervolgcursussen.


Prijs
Prijs op aanvraag.


Aanmeldprocedure
Om u aan te melden voor deze cursus kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier links bovenaan deze pagina. Ook kunt u gebruik maken van het meer uitgebreide aanmeldformulier die hier te vinden is. Zodra wij deze hebben ontvangen nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen ontvangen, neem dan gerust contact met ons op via info@fervent.nl of 0594-58 13 24.


Cursusdata