VCA-VOL & VCA-Basis

De cursus VCA-Basis & VCA-VOL bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Arbo-wet: wetten, plichten en rechten.
  • Risico’s en preventie: begrippen en maatregelen.
  • Gevaarlijke stoffen: blootstelling, soorten stoffen en informatie.
  • Brand- en explosiegevaar: verbranding en blusmethoden.
  • Gereedschapsmachines en handgereedschappen, gevaren bij lassen en snijden: elektrisch en autogeen lassen en snijden.
  • Hijsen en tillen: struikelen en verstappen, hijsmiddelen en risico’s.
  • Werken op hoogte: ladders en steigers.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen: toepassing van verschillende soorten PBM.
  • Werkvergunningen en besloten ruimten: vergunningsplicht en risico’s.

In het laatste deel wordt een gedegen examentraining verzorgd.

Basisveiligheid (VCA) voorheen ‘Veiligheid 1 (VVA-1)’ is een algemeen vormende cursus met betrekking tot de veiligheidswetgeving. Sinds 1 januari 2000 is het bezit van het certificaat basisveiligheid verplicht voor alle operationele medewerkers in bedrijven die zijn gecertificeerd of het voornemen hebben te gaan certificeren volgens de VCA-norm.


Doelgroep
De cursus is bedoeld voor medewerkers uit organisaties die zijn gecertificeerd of willen certificeren conform de VCA-norm.


Duur van de cursus
Deze cursus duurt 1 dag


Niveau
Voor deze cursus is geen vooropleiding vereist.


Resultaat
Wanneer je deze cursus hebt afgerond ontvang je het (inter-)nationaal erkend diploma ‘Basisveiligheid (VCA)’ of VCA-VOL.


Vervolgcursussen
Herhaling Basis
Herhaling VOL


Prijs
Op aanvraag


Aanmeldprocedure
Je kan je inschrijven via het inschrijfformulier. Zodra wij deze hebben ontvangen nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Heb je vragen of wil je meer informatie, neem dan contact met ons op via opleidingen@fervent.nl of 0594-58 13 24.


Cursusdata