VCA-VOL & VCA-Basis

De cursussen VCA-Basis & VCA-VOL bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Arbo-wet: wetten, plichten en rechten.
  • Risico’s en preventie: begrippen en maatregelen.
  • Gevaarlijke stoffen: blootstelling, soorten stoffen en informatie.
  • Brand- en explosiegevaar: verbranding en blusmethoden.
  • Gereedschapsmachines en handgereedschappen, gevaren bij lassen en snijden: elektrisch en autogeen lassen en snijden.
  • Hijsen en tillen: struikelen en verstappen, hijsmiddelen en risico’s.
  • Werken op hoogte: ladders en steigers.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen: toepassing van verschillende soorten PBM.
  • Werkvergunningen en besloten ruimten: vergunningsplicht en risico’s.

In het laatste deel wordt een gedegen examentraining verzorgd.

Basisveiligheid (VCA) voorheen ‘Veiligheid 1 (VVA-1)’ is een algemeen vormende cursus met betrekking tot de veiligheidswetgeving. Sinds 1 januari 2000 is het bezit van het certificaat basisveiligheid verplicht voor alle operationele medewerkers in bedrijven die zijn gecertificeerd of het voornemen hebben te gaan certificeren volgens de VCA-norm.


Doelgroep
De cursussen zijn bedoeld voor medewerkers uit organisaties die zijn gecertificeerd of willen certificeren conform de VCA-norm.


Duur van de cursus
Deze cursus duurt 1 dag


Niveau
Voor deze cursus is geen vooropleiding vereist.


Resultaat
Wanneer u deze cursus heeft afgerond krijg u daarvoor het (inter-)nationaal erkend diploma ‘Basisveiligheid (VCA)’ of VCA-VOL.


Vervolgcursussen
Herhaling Basis
Herhaling VOL


Prijs
Op aanvraag


Aanmeldprocedure
Om u aan te melden voor deze cursus kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier links bovenaan deze pagina. Ook kunt u gebruik maken van het meer uitgebreide aanmeldformulier dat hier te vinden is. Zodra wij deze hebben ontvangen nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen ontvangen, neem dan gerust contact met ons op via opleidingen@fervent.nl of 0594-58 13 24.


Cursusdata

Datum
Regio
07/04/2022
Drenthe
07/04/2022
Groningen
07/04/2022
Friesland
02/06/2022
Drenthe
02/06/2022
Groningen
02/06/2022
Friesland