Luchtdicht bouwen

De eisen voor energieprestaties van gebouwen zijn flink aangescherpt. De EPC wordt steeds strenger om ons voor te bereiden op energieneutraal bouwen vanaf eind 2020. Ook voor nieuwe kantoren, scholen, ziekenhuizen en andere gebouwen geldt een steeds lagere EPC. Daarvoor is de cursus Luchtdicht Bouwen geïntroduceerd.

Het bereiken van een goede luchtdichtheid is één van de voorwaarde om aan verplichtingen en geldende gestelde eisen te voldoen. Bij steeds meer projecten wordt door middel van infraroodopnamen en luchtdichtheidmetingen gecontroleerd of de energieprestatie in de praktijk overeenkomt met de energieprestatie waar de bouwvergunning op is verleend.

Niet alle bouwbedrijven en haar medewerkers zijn zich voldoende bewust van het belang van goed isoleren en luchtdicht bouwen. Gevolg kan zijn dat materialen niet juist worden aangebracht, de uitvoering hierdoor niet functioneel is en warmteverliezen kunnen veroorzaken. Herstellen van deze warmteverliezen (bv. openingen in de isolatie en onbedoelde luchtlekken is vaak moeizaam en kostbaar. Het is daarom belangrijk dat (medewerkers van) bouwbedrijven goed op de hoogte zijn van hoe goed te isoleren en luchtdicht te bouwen.

Middels deze cursus worden de deelnemers zich bewust van het belang van Goed en Deugdelijk Bouwen en de gevolgen van een onjuiste uitvoering. In het praktijkgedeelte wordt uitgebreid geoefend met het juist aanbrengen van diverse materialen.

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Isolatie;
  • Luchtdichting;
  • Ventilatie;
  • Waterkering;
  • Veel voorkomende vergissingen;
  • Kwaliteit aangeleverde producten vanuit timmerfabrieken;
  • Controles op functionaliteit;
  • Gezondheid en comfort;
  • Schijnveiligheden.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor bouwplaats medewerkers en uitvoerders.


Duur van de cursus
Deze cursus duurt 1 dag


Niveau
Voor deze cursus is geen vooropleiding vereist.


Resultaat
Na afloop van de cursus zijn deelnemers bekend met de principes van luchtdicht bouwen en kunnen zij dit toepassen in de praktijk.

Wanneer u deze cursus heeft afgerond krijg u daarvoor een certificaat van deelname.


Vervolgcursussen
Voor deze cursus zijn geen vervolgcursussen.


Prijs
Prijs op aanvraag.


Aanmeldprocedure
Om u aan te melden voor deze cursus kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier links bovenaan deze pagina. Ook kunt u gebruik maken van het meer uitgebreide aanmeldformulier die hier te vinden is. Zodra wij deze hebben ontvangen nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen ontvangen, neem dan gerust contact met ons op via info@fervent.nl of 0594-58 13 24.


Cursusdata