Herhaling Bedrijfshulpverlening (BHV)

Om aan de wettelijke eisen te voldoen is het zaak uw bedrijfshulpverleners jaarlijks een opfristraining Herhaling BHV (Bedrijfshulpverlening) aan te bieden. Hierin wordt het geleerde herhaald en eventuele vernieuwde inzichten worden overgebracht. De Arbowet (artikel 22) verplicht iedere werkgever tot het organiseren van bedrijfshulpverlening als een uitvloeisel van algemene verplichting tot arbozorg. Het gaat echter om meer dan alleen een wettelijke verplichting; er staan grote belangen op het spel, zowel voor wat betreft de veiligheid van werknemers als bedrijfseconomisch. Per jaar wordt in bedrijven ongeveer 300.000 maal eerste hulp bij ongevallen verleend. In circa 3.000 gevallen moet de getroffen persoon in een ziekenhuis worden opgenomen. Snelle en deskundige hulp kan persoonlijk leed beperken en in veel gevallen grote schade voorkomen. Er is dus alle reden om eens per jaar deze zaken grondig door te nemen.

De cursus bestaat grofweg uit twee delen welke elk een dagdeel in beslag nemen. Tijdens het eerste deel wordt aandacht geschonken aan het in leven houden van het slachtoffer en op het voorkomen dat zijn/haar toestand verslechtert (eerste hulp). U leert een inschatting te maken van het probleem met daarbij de te verlenen hulp. In het tweede deel leert u brand te bestrijden en het alarmeringssysteem in gang te zetten en te coördineren. De lesstof is in beide delen praktisch van aard.


Doelgroep
De cursus Herhaling BHV is bedoeld voor medewerkers in diverse bedrijfstakken die deel uitmaken van de BHV-organisatie van het bedrijf.


Duur van de cursus
Deze cursus duurt 1 dag.


Niveau
Voor deze cursus is een BHV-certificaat vereist.


Resultaat
Aan het einde van de cursus beschikken deelnemers over voldoende competenties passend bij het BHV certificaat.

Wanneer u deze cursus heeft afgerond krijg u daarvoor het officiële BHV certificaat.


Vervolgcursussen
Voor deze cursus zijn geen vervolgcursussen.


Prijs
Prijs op aanvraag.


Aanmeldprocedure
Om u aan te melden voor deze cursus kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier links bovenaan deze pagina. Ook kunt u gebruik maken van het meer uitgebreide aanmeldformulier die hier te vinden is. Zodra wij deze hebben ontvangen nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen ontvangen, neem dan gerust contact met ons op via info@fervent.nl of 0594-58 13 24.


Cursusdata