Herhaling Basis VCA

Tijdens de cursus Herhaling Basis VCA komen de volgende punten behandeld;

  • Vernieuwingen rond de Arbo-wet: wet, plichten en rechten;
  • Risico’s en preventie: begrippen en maatregelen;
  • Gevaarlijke stoffen: blootstelling, soorten stoffen en informatie;
  • Brand- en explosiegevaar: verbranding en blusmethoden;
  • Besloten ruimten en werkvergunningen: vergunningsplicht en risico’s;
  • Gereedschapsmachines en handgereedschappen;
  • Hijsen en tillen: struikelen en verstappen, hijsmiddelen en risico’s;
  • Nieuwe regels werken op hoogte: ladders en steigers;
  • Elektriciteit (nieuw item);
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen: toepassing van verschillende soorten PBM’s.

Tijdens de cursus wordt veel aandacht besteed aan de voorbereiding op het examen.


Doelgroep
De cursus Herhaling Basis VCA is bedoeld voor alle personen waarvan het certificaat Basisveiligheid VCA is verlopen.


Duur van de cursus
Deze cursus duurt 1 dag.


Niveau
Voor deze cursus is het certificaat Basisveiligheid VCA vereist.


Resultaat
Aan het einde van de cursus zijn de deelnemers op de hoogte van de geldende veiligheidsregels volgens VCA. Zij ronden de cursus af met een examen.

Wanneer u deze cursus heeft afgerond krijg u daarvoor het (inter-)nationaal erkend diploma ‘Basisveiligheid (VCA)’.


Vervolgcursussen
Voor deze cursus zijn geen vervolgcursussen.


Prijs
Prijs op aanvraag.


Aanmeldprocedure
Om u aan te melden voor deze cursus kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier links bovenaan deze pagina. Ook kunt u gebruik maken van het meer uitgebreide aanmeldformulier die hier te vinden is. Zodra wij deze hebben ontvangen nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Mocht u nog vragen hebben of meer informatie willen ontvangen, neem dan gerust contact met ons op via info@fervent.nl of 0594-58 13 24.


Cursusdata