SROI

Op basis van onze brede ervaring en gedegen, specialistische kennis weten we onze dienstverlening perfect te combineren met het leveren van adviezen en diensten op het terrein van Social Return of Social Return on Investment (SROI). SROI heeft als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Social Return vergt in toenemende mate inspanningen van ondernemingen. Het brengt in de beginfase meestal extra kosten met zich mee en de noodzakelijke borging van kwaliteit van dienstverlening kost bovendien vaak veel tijd. Fervent heeft gemerkt dat ondernemingen regelmatig moeite hebben om Social Return om te zetten in kansrijke projecten met goede rendementen.

Fervent Ontwikkelen ontzorgt ondernemers bij vraagstukken over Social Return On Investment. Wij beschikken over de juiste expertise en helpen graag bij beleidsmatige keuzes met betrekking tot arbeidsvraagstukken en MVO. Hieronder valt ook de uitvoering en afwikkeling van SROI verplichtingen.


Project bureau Social Return on investment (SROI)

Het Projectbureau SROI van Fervent is ingericht om ondernemers te helpen bij Social Return vraagstukken. Van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) plan tot verantwoording, inclusief financieel risico: we kunnen het allemaal regelen.

Het organiseren van Social Return kost vaak veel tijd en leidt af van de noodzakelijke focus op kernactiviteiten. Daarom biedt Fervent een totaaloplossing die volledig is afgestemd op de eisen van deze tijd. We nemen de volledige SROI-activiteiten uit handen in ruil voor kostenreductie voor uitoefening van SROI.

Fervent verricht een intake en screent de onderneming op mogelijkheden voor het creëren van ruimte voor een zo goed mogelijke inzet van SROI. Door zaken anders te organiseren is het vaak mogelijk bepaalde taken onder te brengen in een Social Return activiteit. Deze cyclus creëren en herhalen bespaart de onderneming kosten en maakt haar efficiënter.

Fervent denkt tijdens de aanbestedingsfase al mee en schrijft, rekening houdend met de toetsingscriteria, een EMVI plan op maat. Opdrachtgevers zijn tijdens deze fase altijd actief betrokken en kandidaten zijn dan bij voorkeur al geselecteerd.

Bij gunning verzorgt Fervent de volledige uitoefening van de SROI verplichting, inclusief de verantwoording en financiële afwikkeling. Je verleent Fervent mandaat om namens de organisatie SROI te organiseren en af te ronden. Hierbij garandeert Fervent een reductie op de SROI uitvoeringskosten van minimaal 10%.


Social Return ondersteuning en de praktijk

Uiteindelijk gaat het er in de praktijk ook om dat ideeën omgezet worden in resultaten. Hierin biedt het Projectbureau SROI ondersteuning op de volgende onderdelen:

 • Beleidsmatige advisering over vraagstukken op het gebied van Social Return en MVO;
 • EMVI plan schrijven voor Social Return tijdens aanbesteding in samenspraak met ondernemer;
 • Afstemming opdrachtgever over het Plan van Aanpak;
 • Vacatureprofielen opstellen van benodigde kandidaten, bijzondere doelgroepen definiëren;
 • Zoekacties wegzetten in samenspraak van betreffende gemeenten/provincie bij de loketten van Gemeentelijke Sociale diensten en/of UWV;
 • Werving en selectie verzorgen, geselecteerde kandidaten voorstellen aan opdrachtnemer;
 • Opleidingsbehoefte vaststellen en opleidingen verzorgen;
 • Eventuele vervoersvraagstukken afstemmen op opdrachtnemer;
 • Veiligheidsinstructies borgen, PBM verstrekking regelen in samenspraak opdrachtnemer;
 • Werkgeversrisico overnemen en verloning verzorgen;
 • Begeleiding van de kandidaat, inzet, motivatie, evaluatie, bijstelling, opleiding;
 • Voortgangsrapportage van het Plan van Aanpak binnen de richtlijnen van bestek voorschriften verzorgen;
 • Urenverantwoording van kandidaat;
 • Kwartaalrapportages ten behoeve verantwoording ingezette SROI;
 • Eindafrekening met opdrachtgevers afwikkelen.

Of je nu de Social Return als geheel wilt uitbesteden of op onderdelen gebruik wilt maken van onze diensten. Het Social Return projectbureau van Fervent regelt het!


Vragen of meer informatie over ontwikkelen?

We helpen u graag bij de ontwikkeling van uw personeel. Je kunt ons bellen op telefoonnummer 0594 – 58 13 24 of mailen via info@fervent.nl. Je kunt ook handig gebruikmaken van het contactformulier op onze contactpagina.